[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานทะเบียนวัดผลฯ ( 20/ต.ค./2563 )
    วันที่ 20 ตุลาคม 2563  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานทะเบียนวัดผล  และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี  การศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารจกิจ กศน. ( 6/ต.ค./2563 )
    วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายก อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ผอ.สำนักการศึกษาฯ นายนำศิลป์ วิเศษ  ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารจกิจ กศน. ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และมอบนโยบายของ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติติบัตร องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา ( 29/ก.ย./2563 )
    วันที่ 29 กันยายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ นายนำศิลป์ วิเศษ  เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติติบัตร องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา   ประจำปี 2562  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านนันทนาการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 22/ก.ย./2563 )
    วันที่ 16 กันยายน  2563  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯนายนำศิลป์วิเศษ์พบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์4.0ด้านนันทนาการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563  ณ   ชุดาปาร์ค  รีสอร์ท  แอนด์โฮเต็ล  ต.บ้านค้อ  อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
รับโล่และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ( 9/ก.ย./2563 )
    
วันที่ 7 กันยายน  2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ นายนำศิลป์ วิเศษ นายวันเผด็จ มีชัย    ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  และคณะ เป็นตัวแทนรับโล่และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4 รางวัล  คือ

1.โล่ รางวัลอปท.ที่พัฒนาผลการสอบo-net สูงสุด (คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระฯ)  
2.เกียรติบัตรประเภทอปท.พัฒนาผลการทดสอบo-net สูงสุด(คะแนนรายกลุ่มสาระฯ)                  
3. โล่รางวัลสถานศึกษา (โรงเรียน    โคกสูงประชาสรรพ์)ที่พัฒนาผลคะแนนสอบo-net สูงสุด (คะเเนนรวมทุกกลุ่มสาระฯ)และ
4.เกียรติบัตรประเภทสถานศึกษา (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์) ที่มีผลคะแนนการสอบ o-net สูงสุด (รายกลุ่มสาระฯ) จาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายทวี เสริมภักดีกุล ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างคลังข้อสอบฯ ( 31/ส.ค./2563 )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างคลังข้อสอบ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ( 31/ส.ค./2563 )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ และคณะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ร่วมแลกเปลี่ยนหัวข้อ เรื่องเล่าความสำเร็จ “จากห้องเรียน.....สู่นโยบาย” ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ( 25/ส.ค./2563 )
    วันนที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ และ มอบโล่ เกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครูที่เข้าร่วมในงาน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี  นายจิรายุ โชติศิลากุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย  นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมา  
โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ( 18/ส.ค./2563 )
    วันที่  18  สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 ณ. นายนำศิลป์  วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ นางชลาพร  พันโท รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศาสนาฯ   และ นางบุษกร  ศรีสุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ( 13/ส.ค./2563 )
    ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  นายกองค์การบริหารส่วนขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  นายนำศิลป์ วิเศษ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 -> [จำนวน 114 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>