ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดแคนวง สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน ( 29/มี.ค./2564 )

     วันที่ 26 มีนาคม  2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดแคนวง  สืบศิลป์ถิ่นอีสาน  สืบสานดนตรีแคน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1365)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1361)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1351)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1362)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1361)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1345)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 รูปภาพ]
<< 1 >>