[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร ( 19/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร งานประเพณีผูกเสี่ยว และการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สอบสัมภาษณ์คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 2561 ( 15/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 ( 12/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ประชุมผู้บริหาร ( 6/พ.ย./2561 )
    ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์" ( 24/ต.ค./2561 )
    วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ  นางสุภาวดี  แก้วสำราญ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ครั้งที่ 36  ประจำปี 2561  "น้ำตาลหวานเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2561  ณ สนามกีฬากลางอำเภอนางรอง (โรงเรียนนางรองพิทยาคม)  เทศบาลเมืองนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายทวี  เสริมภักดีกุล  เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
ประชุมวิจัย ในโครงการ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ( 16/ต.ค./2561 )
    วันที่ 12 ตุลาคม 2561 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและสร้างความเข้าใจในการวิจัย  การดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ  ในโครงการ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ประชุมข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ ( 11/ต.ค./2561 )
    วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุวิไชย ศรีเสน เป็นประธานการ ประชุมข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น
ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2561 ( 9/ต.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประชุมซักซ้อมงานประกันฯ แนวใหม่ ( 8/ต.ค./2561 )
    วันที่ 8 ตุลาคม 2561  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นายสุวิไชย  ศรีเสน  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่  ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ
ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 3/ต.ค./2561 )
    วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 -> [จำนวน 114 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>