[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 ( 23/ม.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติและอ่านสารนายกรัฐมนตรี ในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ( พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายวิรัติ นาคนชม ผอ.สำนักช่าง, นส.อังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ หน.หน่วยตรวจสอบภายใน นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษาฯ และบุคลากรสำนักการศึกษา เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม. ขอนแก่น
📸 โดยพงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2565 ( 31/ต.ค./2565 )
    วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:59 น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ( 7/ก.ย./2565 )
    เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางภัทราวดี เสือสาวะถี หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบเเละตามอัธยาศัย นายปิติพัฒน์ พาบุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เเละ นายราชัย โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) ( 7/ก.ค./2565 )
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น.  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น            มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2565  โดยมีนายนำศิลป์  วิเศษ ผู้อำนวนสำนักการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  นายนพคุณ ปัญญาแก้ว, นางอาซีซะห์ ว่องไว รอง ปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติ  ณ ห้องประชุมภูพานโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ ( 30/มี.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่  23 - 26 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   โดย....พงศกร   ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด 19 ( 2/มี.ค./2565 )
    นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์ มอบหมายให้รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด 19 จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนและประสบผลสำเร็จ ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีรมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธานในพิธี   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ เเละผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 7/ก.พ./2565 )
    วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น   มอบหมายให้  นายธาดา พรหมสาขา  ณ สกลนคร  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น  เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ  เเละผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น  เเละมอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับความก้าวหน้าในตำเเหน่ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน ( 31/ม.ค./2565 )
    วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ฯ ( 24/ม.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น  มอบหมายให้  นายกิตติชัย  อุทธา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงาน โรงเรียนสอนดนตรีโดยจุดจัดการจังหวัดขอนแก่น ณโรงแรม บายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   โดย....พงศกร  ภูมิบุญ
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ ( 24/ม.ค./2565 )
    วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสุภาวดี  แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายปิติพัฒน์  พาบุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และนางสาวชนินาถ สุวรรณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือและพิจารณาการจัดทำ MOU ในการพัฒนาด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย....พงศกร   ภูมิบุญ  
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 118 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>