ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีเปิดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ( 5/ก.พ./2564 )
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ร่วมวางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? ( 27/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน นายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ Open House ( 24/ธ.ค./2563 )
    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศาสนา แลวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ Open House ประจำปีการศึกษา 2563 " KVC OPEN  HOUSE  2020        Find the Way, Find  the future  เส้นทางฝันนับวัน สู่รั้วเฟื่องฟ้า ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  โดย....พงศกร   ภูมิบุญ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ( 4/ธ.ค./2563 )
    วันที่  4  ธันวาคม 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  ขออนุญาตใช้สถานที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  ภายในบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  โดยมีข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ( 30/พ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย...พงศกร ภูมิบุญ
ร่วมงานเวทีสานพลังและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฯ ( 25/พ.ย./2563 )
    เมื่อที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเวทีสานพลังและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น และมอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ 
ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โครงการประเพณีผูกเสี่ยว ( 24/พ.ย./2563 )
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและ  รักษาราขการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน  โครงการประเพณีผูกเสี่ยว และจัดการกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ( 30/ต.ค./2563 )
    ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษาฯ รักษาราชการแทนรองปลัด อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ลานพรหมพิทักษ์ ตำรวจภูธรภาค 4 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานทะเบียนวัดผลฯ ( 20/ต.ค./2563 )
    วันที่ 20 ตุลาคม 2563  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานทะเบียนวัดผล  และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี  การศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารจกิจ กศน. ( 6/ต.ค./2563 )
    วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายก อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ผอ.สำนักการศึกษาฯ นายนำศิลป์ วิเศษ  ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารจกิจ กศน. ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และมอบนโยบายของ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>