[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ( 17/ก.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  เป็นตัวแทนพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ  และผู้บริหารสถานศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 10  ประจำปี 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีนักเ้รียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 20 กิจกรรม  รวมจำนวน 121 คน  ซึ่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายขจร  ศรีชวโนทัย  เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
ประชุมข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 5/ก.ย./2561 )
    วันที่ 5 กันยายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ( 5/ก.ย./2561 )
    ในวันที่ 1 กันยายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 5/ก.ย./2561 )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประชุมแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการ Chevron Enjoy Science ( 21/ส.ค./2561 )
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  ร่วมการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ  ดร.เกศรา  อมรวุฒิวร  ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  Pro.Tom  Coran,  Pro.William  Bill  Stround  จาก Teacher  college,  Columbia  University.  ในโครงการ Chevron  Enjoy  Science
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานพิธีเปืิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
โครงการประกวด ละครเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ( 12/มิ.ย./2561 )
    
ประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ  โดยหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตังวานิชกพงษ์  เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2561  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับสังกัด  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ
แข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมฯ รอบคัดเลือก 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 8 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  และสนามแข่งขันโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 -> [จำนวน 114 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>