[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการ Chevron Enjoy Science ( 21/ส.ค./2561 )
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  ร่วมการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ  ดร.เกศรา  อมรวุฒิวร  ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  Pro.Tom  Coran,  Pro.William  Bill  Stround  จาก Teacher  college,  Columbia  University.  ในโครงการ Chevron  Enjoy  Science
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานพิธีเปืิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
โครงการประกวด ละครเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ( 12/มิ.ย./2561 )
    
ประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ  โดยหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตังวานิชกพงษ์  เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 11 มิถุนายน 2561  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับสังกัด  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ
แข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมฯ รอบคัดเลือก 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 8 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  และสนามแข่งขันโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการท้องถิ่น ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 5 มิถุนายน 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  พบปะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรม 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 2 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุม
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมครูผู้สอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  รอบคัดเลือก  ประจำปี 2561  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมครูผู้สอน ( 1/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  นายสุวิไชย  ศรีเสน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน  ตามโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบคัดเลือก  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>