[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการท้องถิ่น ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 5 มิถุนายน 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  พบปะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรม 2561 ( 12/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 2 มิถุนายน 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2561  รอบคัดเลือก  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานการประชุม
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมครูผู้สอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  รอบคัดเลือก  ประจำปี 2561  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมครูผู้สอน ( 1/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  นายสุวิไชย  ศรีเสน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน  ตามโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบคัดเลือก  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ประจำปี 2561 ( 16/พ.ค./2561 )
    ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  ได้พบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวารีวัลเลย์รีสอร์ท  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานพิธีเปิด
เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ( 11/พ.ค./2561 )
    ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  ปลัด อบจ.
ขอนแก่น  นางพัฒนาวดี   วิริยปิยะ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  อบจ.ขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560  -  เดือนกันยายน  2561  
 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
งานพัฒนาเว็บไซด์ ( 10/พ.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซด์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ประจำปี 2561
ประชุมวางแผนประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2560 ( 12/มี.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  กลุ่มงานนิเทศฯ  จัดประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.ประเวศ  เทศเรียน  เป็นประธานในการประชุม  และ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์
ทดสอบทักษะการอ่านการเขียน นักเรียน อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ฯ ( 12/มี.ค./2561 )
    วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561  สำนักการศึกษาฯ  จัดโครงการทดสอบทักษะการอ่านการเขียน  นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ประจำปี 2560  ณ  หอประชุมศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น
ประชุมโรงเรียนต้นแบบฯ โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ในโครงการ Chevron ( 12/มี.ค./2561 )
    วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  และนางสาววรรณภา  สมตา  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุมหัวข้อ "การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ (School  Improvement)"  และสังเกตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียในโครงการ Chevron  Enjoy  Science
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 -> [จำนวน 114 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>