ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์" ( 24/ต.ค./2561 )

     วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ  นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์  และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ  นางสุภาวดี  แก้วสำราญ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ครั้งที่ 36  ประจำปี 2561  "น้ำตาลหวานเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2561  ณ สนามกีฬากลางอำเภอนางรอง (โรงเรียนนางรองพิทยาคม)  เทศบาลเมืองนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายทวี  เสริมภักดีกุล  เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
  
โดย edukk01002 (VIEW : 1610)
โดย edukk01002 (VIEW : 1626)
โดย edukk01002 (VIEW : 1630)
โดย edukk01002 (VIEW : 1656)
โดย edukk01002 (VIEW : 1651)
โดย edukk01002 (VIEW : 1566)
โดย edukk01002 (VIEW : 1580)
โดย edukk01002 (VIEW : 1579)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>