ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง ( 4/มี.ค./2564 )

      นายพงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนัการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายนำศิลป์  วิเศษ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก การทรงงานมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเองและสามารถดำเนินชีวิต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ขอรับการประเมินในครั่งนี้
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1376)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1396)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1368)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1364)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1376)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1351)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1343)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1355)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1318)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 9 รูปภาพ]
<< 1 >>