[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การส่งข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 1847 / )
    การส่งข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ( 1711 / )
    การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2561 โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น ( 1919 / )
    การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2561 โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 1655 / )
    แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 เดือนพ.ย.2561) ( 1597 / )
    ที่ขก51006/ว4372 ลว.26 ต.ค.261
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.2561) ( 1762 / )
    ที่ ขก 51006/ว4369 ลว.26 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ( 2123 / )
    ที่ ขก 51006/ว2522 ลว.19 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ( 1998 / )
    ที่ ขก 51006/ว2524 ลว.22 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ( 1816 / )
    ที่ ขก 51006/ว2524 ลว.22 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ( 1723 / )
    ที่ ข51006/ว2522 ลว.19 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>