[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
7/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การยกเลิกการการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 1838 / )
    ที่ ขก 51006/ว4841 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 1852 / )
    ที่ ขก 51006/ว4840 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ( 1857 / )
    แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 1822 / )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2561) ( 1763 / )
    ที่ ขก 51006/ว4773 ลว.29 พ.ย.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ( 1498 / )
    การดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ( 1575 / )
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมประจำเดือนธ.ค.2561 ( 1771 / )
    ที่ ขก 51006/ว4726 ลว.26 พ.ย.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์รับส่งนักแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561 ( 1543 / )
    ขอความอนุเคราะห์รถยนต์รับส่งนักแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 1837 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>