[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1624 / )
    ที่ ขก 51006/ว112 ลว.11 ม.ค.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1909 / )
    ที่ ขก 51006/ว 34 ลว.4 มกราคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1546 / )
    ที่ ขกำ51006/ว35 ลว.4 ม.ค.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1746 / )
    การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1871 / )
    แจ้งเกณฑ์ ใบสมัครและรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ประจำปี 2562 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 1780 / )
    ที่ ขก 51006/ว4994 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
( 2012 / )
    การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 1653 / )
    การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การยกเลิกการการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 1862 / )
    ที่ ขก 51006/ว4841 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 2192 / )
    ที่ ขก 51006/ว4840 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>