[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
21/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Perfessional Learning Community : PLC) สู่การออกแบบนวัตกรรมในชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 ( 2370 / )
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Perfessional Learning Community : PLC) สู่การออกแบบนวัตกรรมในชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ( 1826 / )
    การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบและบุคคลต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ( 1772 / )
    การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบและบุคคลต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ( 1682 / )
    การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562) ( 1622 / )
    ที่ ขก51006/ว2675 ลว.26 มิ.ย.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 2541/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและอนุญาตให้ไปราชการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ( 1915 / )
    คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 2541/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและอนุญาตให้ไปราชการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
18/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประจำปี 2562 ( 1733 / )
    ที่ ขก 51006/2531 ลว.18 มิ.ย.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การส่งข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 1804 / )
    การส่งข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 1867 / )
    ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
5/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมิถุนายน 2562) ( 1691 / )
    ที่ ขก51006/ว2362 ลว.5 มิถุนายน 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>