ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 808
พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 


       


ปี พ.ศ. 2565 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 
1
นางสาวนนทชา   ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวมุชิตา    อดทน
นางสาวจีรนันท์   ลพพันทอง
นางสาวมุฑิตา   สิงพา
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวนฤมล   แสนทำพล
นางสาวนัฐวลี   ชาวดง
นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณเพ็ง
นางสาวภัคจิรา  สีลาโคตร
เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลวอลเลย์บอล 
“NEU Volleyball Championship ครั้งที่ 1” 
ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
29 – 31 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
นางสาวสุชาวดี  คนมุม
นางสาวกานติมา  แดนจันทึก
เด็กหญิงสุชาลินี  ลีลาโคตร
เด็กหญิงผวิกา  วงษ์อักษร
นางสาวมินธาดา  กลางหล้า
นางสาววรรณภา  ศรีบุญ
นางสาวธิดารัตน์  แฝงสีคำ
นางสาวมณฑการ์ณ  พันธ์เทศ
เด็กหญิงนุชนภา  บุตรงาม
นายธนกฤต  กองสำลี
นายปริวัฒน์  ทาระกานนท์
นายธีรวัสส์  ปิตะระเต
เด็กชายยุทธนา  นิคม
เด็กชายณัฐวี  ทองคำ
เด็กชายพิสิษพงศ์  แฝงสีคำ
เด็กชายภูมิรพี  สายสืบดี
เด็กชายณัฐพงษ์  พันธุ์นาเหนือ
เด็กชายธีรภัทร  ภูแชมศรี
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ วอลเลย์บอลยุวชน
“เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10(ปีที่ 33)  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2565  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน  
22 -  30 พฤศจิกายน 2565 ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสว่างคงคา) 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
22 -  30 พฤศจิกายน 2565
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
3
นางสาวสุชาวดี  คนมุม
นางสาวกานติมา  แดนจันทึก
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช 
วอลเลย์บอล 2022 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
ระหว่างวันที่ 21 -  25 พฤศจิกายน 2565  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนสาธารณะพัทยา 2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
21 -  25 พฤศจิกายน 2565
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นางสาวนนทชา   ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช 
วอลเลย์บอล 2022 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ระหว่างวันที่ 21 -  25 พฤศจิกายน 2565  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนสาธารณะพัทยา 2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
21 -  25 พฤศจิกายน 2565
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4
นางสาวนนทชา ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวจีรนันท์  ลพพันทอง
นางสาวนฤมล  แสนทำพล
นางสาวนัฐวลี  ชาวดง
เด็กหญิงกานติมา  แดนจันทึก
เด็กหญิงสุชาวดี    คนมุม
เด็กหญิงมินธาดา  กลางหล้า
เด็กหญิงผวิกา วงษ์อักษร
เด็กหญิงสุชาลินี  สีลาโคตร
นายรุ่งโรจน์  โคตรโสภา
นายอภิสิทธิ์  นามเข็ม
นายกรวิชญ์  ไปแดน
นายระพีพัฒน์  มูลอามาตย์
นายณภัทร์  แก้ววิเศษโฮง
นายธนกฤต  กองสำลี
เด็กชายปริวัฒน์  ทาระกานนท์
เด็กชายธีรวัสส์  ปิตะระเต
เด็กชายยุทธนา  นิคม
เด็กชายณัฐวี  ทองคำ
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ วอลเลย์บอลเยาวชน “PEA”
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) 
ประจำปี 2565  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
26 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2565 
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย


ปี พ.ศ.2564 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นางสาวนนทชา  ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวมุชิตา    อดทน
นางสาวจีรนันท์   ลพพันทอง
นางสาวมุฑิตา   สิงพา
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมธุรส     ลือชาญ
นางสาวโสภิดา   คำระกาย
นางสาวนฤมล   แสนทำพล
นางสาวนัฐวลี   ชาวดง
นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณเพ็ง
นางสาวกชกร    วงศ์เบาะ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดขอนแก่น  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
26 - 27 มิถุนายน 2564
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
2
เด็กหญิงเจนจิรา  ชูคันหอม
เด็กหญิงวรรณภา   ศรีบุญ
เด็กหญิงมณฑการณ์  พันธ์เทศ
เด็กหญิงอารดา พิมพาเรือ
เด็กหญิงพรรณภัทร เขตวิจารณ์
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาฬพันธ์
เด็กหญิงกานติมา แดนจันทึก
เด็กหญิงพิมมาดา   บัวหอม
เด็กหญิงสุชาวดี    คนมุม
เด็กหญิงมินธาดา  กลางหล้า
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง “โนนสะอาดพิทย์ คัพ” ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม
และ 28 มีนาคม 2564 
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
3
นางสาวนนทชา ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวมุชิตา   อดทน
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวจีรนันท์  ลพพันทอง
นางสาวนฤมล  แสนทำพล
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรรณเพ็ง
นางสาวโสภิดา  คำระกาย
นางสาวนัฐวลี  ชาวดง
นางสาววรรณภา  ศรีบุญ
นางสาวมณฑการน์  พันธ์เทศ
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ 
วอลเลย์บอลเยาวชน “PEA” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) 
ประจำปี 2564  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4
นางสาวนนทชา ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวจีรนันท์  ลพพันทอง
นางสาวนฤมล  แสนทำพล
นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรรเพ็ง
นางสาวนัฐวลี  ชาวดง
นางสาวกชกร  วงค์เบาะ
นางสาวอินธิรา  พิทา
นางสาววรรณา  ศรีบุญ
นางสาวมณฑการน์  พันธ์เทศ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอล อบจ.ขอนแก่นคัพ”
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ อาคารพลศึกษา 2  
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
รุ่นเยาวชนหญิง ระหว่างวันที่ 10 - 12  กันยายน 2564
10 - 12  กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5
นางสาวจีรนันท์  ลพพันทอง
นางสาวนฤมล  แสนทำพล
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรรณเพ็ง
นางสาวโสภิดา  คำระกาย
นางสาวนัฐวลี  ชาวดง
เด็กหญิงกานติมา  แดนจันทึก
เด็กหญิงสุชาวดี  คนมุม
เด็กหญิงมินธาดา  กลางหล้า
นางสาวกชกร  วงค์เบาะ
นางสาวอินธิรา  พิทา
นางสาววรรณา  ศรีบุญ
นางสาวมณฑการน์  พันธ์เทศ
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ 
วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) 
ประจำปี 2564  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
10 - 15 ธันวาคม 2564 
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.2563 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นางสาวนนทชา ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวมุชิตา   อดทน
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวรัตติยา  ยางแวง
นางสาวมธุรส  ลือชาญ
เด็กหญิงจีรนันท์  ลพพันทอง
เด็กหญิงนฤมล  แสนทำพล
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรรณเพ็ง
เด็กหญิงนัฐวลี  ชาวดง
เด็กหญิงโสภิดา  คำระกาย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอล อบจ.ขอนแก่น คัพ”
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ อาคารพลศึกษา 2 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง
1 – 9 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2
นางสาวนนทชา ภัทราธีมากุล
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
นางสาวมุชิตา   อดทน
นางสาวประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวรัตติยา  ยางแวง
เด็กหญิงโสภิดา  คำระกาย
เด็กหญิงนัฐวลี  ชาวดง
เด็กหญิงอินธิรา  พิทา
เด็กหญิงจีรนันท์  ลพพันทอง
เด็กหญิงนฤมล  แสนทำพล
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรรณเพ็ง

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563  
ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
24 – 28 กันยายน 2563 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดขอนแก่น
3
นางสาวรัตติยา   ยางแวง
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
เด็กหญิงนฤมล  แสนทำพล
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรรณเพ็ง
นางสาวมุชิตา   อดทน
เด็กหญิงประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
เด็กหญิงอินธิรา   พิทา
นางสาวนนทชา  ภัทราธีมากุล
เด็กหญิงนัฐวลี  ชาวดง
เด็กหญิงโสภิดา  คำระกาย
เด็กหญิงจีรนันท์  ลพพันทอง
นางสาวลัดดาวัลย์  งามศรี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม 2563 
ณ จังหวัดชัยภูมิ 
4 – 11 ตุลาคม 2563
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.2562 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นางสาวรัตติยา   ยางแวง
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
เด็กหญิงพรรณวดี  พนารักษ์
นางสาววรรณวิสา  จรแก้ว
นางสาวมุชิตา   อดทน
น.ส.ประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
นางสาวสุภาพร  กล้าหาญ
น.ส.นนทชา  ภัทราธีมากุล
เด็กหญิงจิตนาถ  ชาวดง
เด็กหญิงโสภิดา  คำระกาย
นางสาวมันทนา จันทะบูรณ์

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 24 – 28  สิงหาคม  2562 ชนิดกีฬา  
วอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุ  18 ปี หญิง และผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
24 – 28  สิงหาคม  2562
กรมพลศึกษา 
2

นางสาวรัตติยา   ยางแวง
นางสาวจริยาวดี  ศรีสมภาร
เด็กหญิงพรรณวดี  พนารักษ์
นางสาวมุชิตา   อดทน
น.ส. ประกายพลอย  คำซาว
นางสาวมุฑิตา  สิงพา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566