ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 389
พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย


          


ปี พ.ศ.2566 

     
นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ด้รับ เหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร ชาย สถิติ 49.25 เมตร การแข่งขันกีฬา“กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน  2566  ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมานี และได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกรีฑายุวชนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2566 


   นางสาวเชวลักษณ์ นาเจิมพลอย นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ด้รับ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างจักร หญิง สถิติ 36.81 เมตร   การแข่งขันกีฬา“กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน  2566  ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมานี 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นายรัชพงศ์  มาลาศรี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประเภท  ขว้างจักร ชาย
18-22 ธันวาคม 2565
การกีฬาแห่งประเทศไทย
2
นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
เหรียญทอง  ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง    
เหรียญเงิน  ประเภททุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  
 “นครสวรรค์เกมส์”
เหรีญทองแดง  ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันทบุรี 
3
นายรัชพงศ์ มาลาศรี 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญทอง  ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันทบุรี 
4
เด็กชายอลงกรณ์ มาลาศรี 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย  
เหรียญทองแดง  ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันทบุรี 

ปี พ.ศ. 2565 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นายรัชพงศ์  มาลาศรี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์"
ประเภท กีฬากรีฑา ณ จังหวัดนครพนม
ชนะเลิศลำดับที่ 2 เหรียญเงิน
18-22 ธันวาคม 2565
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2
นางสาวเชาวลักษ์ นาเจิมพลอย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์" ประเภทกีฬากรีฑา
 ณ จังหวัดนครพนม
ชนะเลิศลำดับที่ 2 เหรียญเงิน
ประเภท  ขว้างจักร หญิง
และได้เป็นตัวแทนภาค 3 เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดนครสวรรค์เกมส์
18-22 ธันวาคม 2565
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3
นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 
"พญาแลเกมส์" ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา
เหรียญเงิน ประเภท ขว้างจักร
ได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งต่อระดับประเทศ
1-4 กุมภาพันธ์ 2566
จังหวัดนครราชสีมา
4
นายรัชพงศ์ มาลาศรี
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์"
ประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 2566
ณ จังหวัดเชียงใหม่
 เหรียยเงิน ประเภทขว้างจักร ชาย
 (สถิติ 45.23 เมตร)
7-11 ม.ค. 2566
จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่ ผลงาน ระหว่างวันที่ หมายเหตุ 
1
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 2563 ณ สนามกีฬา อบจ.
1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
18-19 ก.ย. 2563

ปี พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ ผลงาน ระหว่างวันที่ หมายเหตุ
1
รายการ PWA mini marathon 2562 
ชนะเลิศอันดับ 2 overall
2
การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี 
3
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 
1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
4
การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น)
 กรีฑา 
2 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน
5
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
 
18-19 ก.ย. 2563

ปี พ.ศ. 2561 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน   
ระหว่างวันที่ 
หน่วยงานที่จัด
หมายเหตุ
1
นายจักพรรดิ์ น้อยศรี
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก (ทำลายสถิติ) 
เหรียญเงิน ขว้างจักร 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปี 61
“น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน (ได้รับโล่ห์รางวัลนักกีฬา
กรีฑาดีเด่นประเภทลาน)
2
นายจักพรรดิ์ น้อยศรี
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน
ครั้งที่ 10 ประจำปี  2561
(10th Asean Schools Game 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย
3
นายอดิศักดิ์  สิงห์สี
เหรียญทอง กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด
การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 10 
10 ประจำปี 2561 (10th Asean Schools Game 2018)  
 ณ ประเทศมาเลเซีย
   
ปี พ.ศ. 2560


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน
ระหว่างวันที่
หน่วยงานที่จัด
หมายเหตุ
1
สิบตำรวจตรี จักพรรดิ์ น้อยศรี
เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทองแดง ขว้างจักร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 
2560 “ชุมพร-ระนองเกมส์”  ณ  จังหวัดชุมพร
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก เหรียญเงิน ขว้างจักร  
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
ปี 2560 “ขุนด่านเกมส์”  ณ  จังหวัดนครนายก
ได้เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ  
ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 
(สาขากีฬาและนันทนาการ)
2 เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก,ขว้างจักร 
การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน 
“อาเซียนสกูลเกมส์”ครั้งที่ 8 (8th Asean Schools 
Game 2017)  2560  ณ  จังหวัดเชียงใหม่
2 เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน้ำหนัก (ทำลายสถิติ)
และขว้างจักร การแข่งขันกรีฑายุวชนนานาชาติ 
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  (12th Sea Youth Athetics 
Championships 2017)  ณ  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก  การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน 
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
(9th Asean Schools Game 2017)  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 


ปี พ.ศ. 2559

ลำดับที่ 

ชื่อ - สกุล 

ผลงาน

ระหว่างวันที่

หน่วยงานที่จัด

หมายเหตุ

1

สิบตำรวจตรี จักพรรดิ์ น้อยศรี

เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก เหรียญเงิน ขว้างจักร 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ปี 2559 

“สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 38 ปี 2559 “ย่าโมเกมส์” ณ  จังหวัดนครราชสีมา

เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก การแข่งขันกรีฑายุวชนนานาชาติ

ครั้งที่ 11 (11th Sea Youth Athetic 

Championships 2016)   2559  ณ  กรุงเทพฯ

2

นายอดิศักดิ์  สิงห์สี

เหรียญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 38 ปี 2559 ณ  จังหวัดนครราชสีมา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566