[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

แผนผังหน่วยงาน
เธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นายนำศิลป์ วิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี แก้วสำราญ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางบุษกร ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัชญา ไมตรีจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางจิราพร ศิลปเทศ
กวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
Click ดูประวัติ
นายปิติพัฒน์ พาบุ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาววรางคณา บุรานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการในโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายราชัย โพธิ์ศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวอาภัสนีย์ บุญหลักคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายกิจการในโรงเรียน
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
4 : ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศฯ
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา