ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ( 3/พ.ค./2566 )

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม   2566  เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" โดย สสส. และเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ อำเภอน้ำพอง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ฝูงบิน 237 น้ำพอง สำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น อบต.บัวเงิน รพสต.บัวเงิน ผู้นำชุมชน ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อขยายผล และร่วมมือขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" สู่การปฏิบัติการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1207)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1207)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1205)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1189)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1185)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1161)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1168)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 7 รูปภาพ]
<< 1 >>