ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงกิจการในพุทธศาสนา ( 22/พ.ย./2564 )

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมาย นายธาดา พรมสาขา ณ รองนายก อบจ.ขอนแก่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดอบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล และ  นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยที่ปรึกษาและเลขานุการประจำคณะอนุกรรมาธิการฯ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงกิจการในพุทธศาสนา โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร    ภูมิบุญ
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1505)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1475)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1496)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1511)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1488)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1436)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1430)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1428)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1412)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 9 รูปภาพ]
<< 1 >>