ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 4 มีนาคม 2567ประชุมผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 5/มี.ค./2567 )
    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานในประชุมผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2
ประชุมผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 12/2567 ( 11/ม.ค./2567 )
    
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานในประชุมผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ร่วมการแถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 ( 14/พ.ย./2566 )
    วันที่ 13  พฤศจิกายน  2566  เวลา  14.00 -16:00  น. ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น  มอบหมายให้ นายนำศิลป์  วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  เข้าร่วมการแถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว    งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์  ประจำปี 2566  ขอนแก่นประเพณีล้ำค่า   เมืองน่าท่องเที่ยว    ณ  ห้องแสดง สทท.  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  📷  โดย....พงศกร  ภูมิบุญ  
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2566 ( 24/ต.ค./2566 )
    วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า เป็นประธานโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2566 ณ วัดป่าชุมชนบ้านขนวน ตำบลขนวน อำเภอน้องนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ด.ต พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำกล่าวพบปะประชาชน และกล่าวรายงานโดย นายราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 📷โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ( 11/ก.ย./2566 )
    วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจักการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 สนามการแข่งขันคือ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และ โรงเรียนพระยืนพิทยาคาร  📷 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2566 ( 11/ก.ย./2566 )
    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่4 - 6 กันยายน 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนามกีฬาศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนามกีฬาอำเภอพระยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสนามกีฬาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ( 7/ส.ค./2566 )
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยนายราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย วิธีทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาและเวียนเทียน โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ( 14/ก.ค./2566 )
    วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ( 29/มิ.ย./2566 )
    วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในพื้นที่ตำบลโคกสง่า ระหว่างวัดศรีประสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสง่า ชุมชนบ้านโคกสง่า และโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) โดยมี นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี คณะผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ( 27/มิ.ย./2566 )
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล ฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>