ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ( 11/ก.ย./2566 )
    วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจักการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 สนามการแข่งขันคือ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และ โรงเรียนพระยืนพิทยาคาร  📷 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2566 ( 11/ก.ย./2566 )
    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่4 - 6 กันยายน 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนามกีฬาศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนามกีฬาอำเภอพระยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสนามกีฬาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ( 7/ส.ค./2566 )
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยนายราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย วิธีทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาและเวียนเทียน โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ( 14/ก.ค./2566 )
    วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ( 29/มิ.ย./2566 )
    วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในพื้นที่ตำบลโคกสง่า ระหว่างวัดศรีประสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสง่า ชุมชนบ้านโคกสง่า และโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) โดยมี นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี คณะผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ( 27/มิ.ย./2566 )
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล ฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
ประชุมร่วมกันระหว่างสำนักการศึกษาฯ กองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ ( 27/มิ.ย./2566 )
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น ร้องขอให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสำนักการศึกษาฯ กองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว PA ให้เกิดความเรียบร้อย โดยมีนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมฟังสรุปในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาฯ ( 27/มิ.ย./2566 )
    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี  นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เมืองขอนแก่น  พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ลขอนแก่น 
📸 โดย...พงศกร ภูมิบุญ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ( 23/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอาคารอาคันตุกะชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  📸โดย...พงศกร ภูมิบุญ
เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ( 3/พ.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม   2566  เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้  นายนำศิลป์ วิเศษ  เข้าการจัดกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" โดย สสส. และเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ อำเภอน้ำพอง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ฝูงบิน 237 น้ำพอง สำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น อบต.บัวเงิน รพสต.บัวเงิน ผู้นำชุมชน ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อขยายผล และร่วมมือขับเคลื่อน "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" สู่การปฏิบัติการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 128 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>