ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 1454
พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 


   
ปี พ.ศ.2567 
1.รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37 "สุรินทร์เกมส์" วันที่ 20 - 25 ธ.ค.66 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้ 
 
 1. นายคมกริซ สีตา           - เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 1,500 ม. - เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 4 x 800 ม. - เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 800 ม.  
   2. นายธนิต แคว้นเขาเม็  - เหรียญเงิน  ประเภท ขว้างจักรชาย - เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างจักรชาย  
   3. นายรัฐพล เพชรชาดี     
- เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 4 x 800 ม. 

   
               2. รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย.2566 ณ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
      1. นายธนิต แคว้นเขาเม็ง             - เหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร   - เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน้ำหนักชาย 
     2.นายคมกริซ สีตา                           - เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 1,500 ม. - เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 800 ม. 

     3.เด็กหญิงวรรณภา พิมล                    -  เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งวิบาก 2,000 ม. 
   
4. นายภูมินทร์ เจียมภูเขียว          - เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 1,500 ม.  

           


3. รายการแข่งขัน "เขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน" - ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด    นครนายก วันที่ 12 พ.ย.66  ดังนี้ 
    1. นายภูมินทร์ เจียมภูเขียว       - รางวัลชนะเลิศ ประเภท วิ่ง 10 ก.ม. รุ่นประชาชนทั่วไป 
    2. เด็กชายอนาวิน อุบลมณี        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภท วิ่ง 10 ก.ม. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  
   
3. เด็กชายปัญญาลักษณ์ กิ่งคำ  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ประเภท วิ่ง 10 ก.ม. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  
  
       
    
4. รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 "กระบี่เกมส์" ณ สนามกรีฑามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระหว่างวันที่ 22 - 29 ม.ค.67 ดังนี้ 
    1. นายภูมินทร์ เจียมภูเขียว               - เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 800 ม. 
              


ปี พ.ศ. 2566 

รายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาค 3 "เมืองเลยเกมส์" ระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเลย 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ชื่อผลงาน รหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 
1 นางสาวกุลนารถ ชาติราศรี  เหรียญเงิน วิ่ง 3x800  ม. รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาค 3 เมืองเลยเกมส์  3 - 16 มิถุนายน 2566  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด  หมายเหตุ
1
นายภูมินทร์ เจียมภูเขียว 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี 
ประจำปี 2566  ครั้งที่ 9 
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร 
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 3 x 800  เมตร  
รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  
 “นครสวรรค์เกมส์”
เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย 
,วิ่ง 800 เมตร ชาย 
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันทบุรี 
2
นายคมกริช สีตา 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  3 x 800  เมตร
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  
 “นครสวรรค์เกมส์”
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย 
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันบุรี
3
นายปรัชญา ชัยเงิน  
รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  
 “นครสวรรค์เกมส์”
เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร
จ.นครสวรรค์
4
นางสาวกุลนาถ ชาติราศี 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3 x 800  เมตร  
เหรียญทองแดง วิ่ง 800  เมตร 
6-10 เมษายน 2566
อบจ. จันทบุรี
5
นายธนิต แคว้นเขาเม็ง 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
6-10 เมษายน 2566
อบจ.จันทบุรี
6
เด็กหญิงรสสุคนธ์ จันทร์เพ็ชร 
รายการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี หญิง
6-10 เมษายน 2566
อบจ.ขอนแก่น 
7 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์"
ประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 2566
ณ จังหวัดเชียงใหม่
1. เหรียญทองแดง 800 ม.
2. เหรียญทองแดง 1500 ม.
7-11 ม.ค. 2566
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่


ปี พ.ศ.2565 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นายภูมินทร์ เจียมภูเขียว
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
รอบคัดเลือก ภาค 3 (ได้ไปต่อระดับประเทศ)
ได้รับเหรียญทองแดง 3x 800 ม.
28 ม.ค - 7 ก.พ. 65
จังหวัดนครราชสีมา
2 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
รอบคัดเลือก ภาค 3 (ได้ไปต่อระดับประเทศ)
ได้รับเหรียญทอง 3x 800 ม.
2-4 พ.ค. 65
จังหวัดขอนแก่น
3 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือก ภาค 3 (ได้ไปต่อระดับประเทศ)
ได้รับเหรียญทองวิ่ง  800 ม.
26-27 ส.ค. 65
จังหวัดมหาสารคาม
4 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
รอบระดับประเทศ 
ได้รับเหรียญทองแดง  800 ม.
3-11 ส.ค. 65
จังหวัดพัทลุง
5 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
และนานาชาติ สามโคก จังหวัดปทุมธานี
ได้รับเหรีญทองแดงวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 19 ปี
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครพนม
6 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว 
การแข่งขันเขาชะโงกซูเปอร์ฮาถ์ฟมาราธอน
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า 
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Overall ที่ ได้รับถ้วยพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเทพฯ
 5-6 พฤศจิกายน  2565
โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก
7 นายภูมินทร์ เจียมนาเขียว
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์"
ประเภท กีฬากรีฑา ณ.จังหวัดนครพนม
1. เหรีญทอง วิ่ง800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
2. เหรีญทอง วิ่ง 3x800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
3. เหรีญทอง วิ่ง 1000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
17-23 ธันวาคม 2565
จังหวัดนครพนม
8
นายคมกริช  สีตา
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์"
ประเภท กีฬากรีฑา ณ.จังหวัดนครพนม
1. เหรีญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
2. เหรีญทอง วิ่ง 3x800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
17-23 ธันวาคม 2565
จังหวัดนครพนม
9
นายปภังกร เพ็ชรชะ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์"
ประเภท กีฬากรีฑา ณ.จังหวัดนครพนม
1. เหรีญทอง วิ่ง 3x800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
17-23 ธันวาคม 2565
จังหวัดนครพนม
10
นางสาวกุลนาถ ชาติราศรี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
"ศรีโคตรบูรณ์เกมส์" ประเภท กีฬากรีฑา
ณ.จังหวัดนครพนม
1. เหรีญทอง วิ่ง 3x800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี
2. เหรีญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่น 18 ปี
17-23 ธันวาคม 2565


ปี พ.ศ.2564 

ลำดับที่ ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
ารแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เหรียญทอง ๕๐๐๐ ม
เหรียญทอง ๑๕๐๐,ม.
เหรียญทอง ๘๐๐ ม.
เหรียญเงิน ๘๐๐ ม.
เหรียญเงิน ๑๕๐๐ ม.
เหรียญเงิน ๕๐๐๐ ม.
เหรียญทอง ๕๐๐๐ ม.
เหรียญทอง ๑๕๐๐ ม.
เหรียญทอง ๘๐๐ ม.
เหรียญเงินกระโดดไกล
เหรียญเงินขว้างจักร
11- 14 ก.พ.2564
กรมพลศึกษา 
2
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขต ๔ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เหรียญทองแดงวิ่งวิบาก
เหรียญทองแดง๘๐๐ม.
เหรียญเงิน๘๐๐ม.
เหรียญทองแดง ๑๕๐๐ม.
11 - 14 ก.พ.2564 กรมพลศึกษา 
3
การคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  
ประจำปี ๒๕๖๕  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๕๐๐๐ม.วิ่งวิบาก
๑๕๐๐,๘๐๐,๓x๘๐๐ม.
๓x๘๐๐ ม.
๑๐๐๐๐ ม.
๑๐๐๐๐ ม.
๕๐๐๐ ม.
๘๐๐,๓x๘๐๐ม.
กระโดดไกล,๓x๘๐๐ม.
ขว้างจักร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566