ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 830
พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคาร

ปี พ.ศ.2567 

1. รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สุรินทร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 20 ธ.ค.66 ดังนี้ 
    1. นายทยากร ดาโสม และ นายกัณฑ์อเนก สว่าง     - เหรียญทอง ประเภท วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นยุวชน 
    2. นายธนพัฒน์ พันธุรา                                            - เหรียญเงิน ประเภท กระโดดสูง 
    3. นายปฏิวัติ โชคชัย                                               - เหรียญทองแดง ประเภท เปตอง ชายคู่ 
     
           2. รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย.66 ณ จังหวัดอุดรธานี 
    1. นายปฏิวัติ โชคชัย                                              - เหรียญทอง ประเภท เปตองชายเดี่ยว 
     
                   


3. รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 "กระบี่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22 - 29 ม.ค.67 ณ สนามเปตองโรงเรียน อบจ.กระบี่ 

     1. นายปฏิวัติ โชคชัย                                 - เหรียญเงิน เปตอง ประเภทชายเดี่ยว 
                


4. รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกและเป็นตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบชิ
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ราชบุรีเกมส์ ณ จังหวัด ราชบุรี วันที่ 21-31 มีนาคม 2567 
    1.นายทยาการ ดาโสม  - เหรียญเงินวอลเลย์บอลชายหาด 
    2.นายกัณฑ์อเนก สว่าง - เหรียญเงินวอลเลย์บอลชายหาด 

    


ปี พ.ศ. 2566

ลำดับ

ชื่อ- สกุล                      

ผลงาน

ระหว่าง

หน่วยงานที่จัด

หมายเหตุ

1.

1. นายสัชฌกร  เกาทัณฑ์

 2. นายไกรราช ตุ้ยศักดา

3.นายสถิตพงษ์  ปิงตา

4.นายจักรกฤษณ์ มูลเต็ก

กีฬาวอลเล่ย์บอลในร่มชาย แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เหรีญทอง)

3-6 มิถุนายน 2566

เมืองเลยเกมส์

2

นายธนพัฒน์ พันธุรา

กีฬากรีฑา ประเทกระโดดสูง ชนะเลิศอันดับ 2 (เหรีญทองแดง)

3-6 มิถุนายน 2566

เมืองเลยเกมส์

        
ปี พ.ศ. 2565

ลำดับ

     ชื่อ - สกุล


                   ผลงาน

     ระหว่าง

    หน่วยงานที่จัด

    หมายเหตุ

1

1. นายพีรศักดิ์  โฮมชัยวงศ์ 

2. นายชัยณรงค์  ศรีอำไพ

3. นายศุภวิชญ์  แสงโทโพธิ์

4. นายภคนันท์  หาญกล้า

5. นายคมชาญ  ฐานะ

6. นายปัญณวัฒน์  บุญทด

7. นายสุทธิภัทร  ศรีระประการ

8. นายพีระภัทร  สำมะลี

9. นายวรวิช  ศรีสายันต์

10. นายศรศักดิ์  พันธุชิน

11. นายพีระพัฒน์  นามวงษ์

12. นายณภัทร  เมาะราษี

13. นายจตุพล  การเลิศ

14. นายภาคิน  สะตะ

15. นายคณาธิป  เอกสูงเนิน

การแข่งขันกีฬา “BOOK&BANK  ชิงถ้วย 

ผศ.ดร.ฤษม  ชนะวงศ์” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

แข่งขันในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เอกชน

2

1. นายพีระศักดิ์  สีหาบัณฑิต

2. นายจิรายุ  อุติเนตร

3. นายธนากร  บุญประคม

4. นายแสนดี  ยงยืน

5. นายธิมากรณ์  นะโรรัมย์

6. นายภานุ  ทองสอาด

7 นายธีรภัทร  ดวงริวัน

8. นายกิตติภพ  ประเสริฐสังข์

9. นายตะวัน  จันที

10. นายภาคภูมิ  พลตรี

11. นายเสกสรร  แก้ววันทา

12. นายทรงพล  อุปเทห์

13. นายพุฒิชัย  เชิดไชย

14. นายสุภลักษณ์  จันดี

15. นายวศุตม์  ดอนเขื่อนโสม

การแข่งขันกีฬา “BOOK&BANK  ชิงถ้วย 

ผศ.ดร.ฤษม  ชนะวงศ์” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี

แข่งขันในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เอกชน

3

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม ผู้ฝึกสอน

นายจักรพันธ์ นาควิเศษ

นายชลสิทธิ์ พาแกดำ 

นายธนพล สามารถ 

นายสมคิด อินทรพิมพ์ 

นายณดล งามคณะ 

นายสัชฌุกร เกาทัณฑ์ 

นายสถิตพงษ์ ปิงตา 

นายไกรราช ตุ้ยศักดา 

นายอภิธน บุญมี 

นายจักรกฤษณ์ มูลเต็ก 

นายชลภัทร ไชยวงษา 

นายบัญชา ศรีหาวงษ์ 

วอลเลย์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “ปูแป้งเกมส์”

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

22-31 สิงหาคม 2565

กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ.มหาสารคาม

4

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม ผู้ฝึกสอน

นายจักรพันธ์ นาควิเศษ

นายชลสิทธิ์ พาแกดำ 

นายธนพล สามารถ 

นายสมคิด อินทรพิมพ์ 

นายณดล งามคณะ 

นายสัชฌุกร เกาทัณฑ์ 

นายสถิตพงษ์ ปิงตา 

นายไกรราช ตุ้ยศักดา 

นายอภิธน บุญมี 

นายจักรกฤษณ์ มูลเต็ก 

นายชลภัทร ไชยวงษา 

นายบัญชา ศรีหาวงษ์ 

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะ

เลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ปีที่ 38 ประจำปี 2565 คัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565

โดย สมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย

 จ.มหาสารคาม

5

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม ผู้ฝึกสอน

นายจักรพันธ์ นาควิเศษ

นายชลสิทธิ์ พาแกดำ 

นายธนพล สามารถ 

นายสมคิด อินทรพิมพ์ 

นายณดล งามคณะ 

นายสัชฌุกร เกาทัณฑ์ 

นายสถิตพงษ์ ปิงตา 

นายไกรราช ตุ้ยศักดา 

นายอภิธน บุญมี 

นายจักรกฤษณ์ มูลเต็ก 

นายชลภัทร ไชยวงษา 

นายบัญชา ศรีหาวงษ์ 

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะ

เลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ปีที่ 38 ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3

6-13 ตุลาคม 2565 

โดย สมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย

 จ.ชัยภูมิ

6

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม ผู้ฝึกสอน

นายจักรกฤษณ์ มูลเต็ก 

นายชลภัทร ไชยวงษา 

นายบัญชา ศรีหาวงษ์ 

นายอาทิตย์ บุตรศรี 

นายอินทรชิต ปัญญาสิม 

นายเขมินทร์ ทาคิละ 

นายณัฐกฤต ป้องคำลา 

นายอนุชา เกียงคำ 

นายอดิศร แสงสีงาม 

นายอิทธิพล หารสะตะ 

นายฐิติกร ภูแท่งแก้ว 

นายวรเมธ บุญตาแสง 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน Est Cola 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

ครั้งที่ 10 ปีที่ 33 ประจำปี 2565 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

23-30 ธันวาคม 2565 

โดย สมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย

จ.กาฬสินธ์

7

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายภูวนันท์ สายกลาง ผู้ฝึกสอน

ด.ช.ทยากร  ดาโสม    

ด.ช.กัณฑ์เอนก  สว่าง 

วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นยุวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี) 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีโคตรบูรณ์เกมส์" 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

13-22 ธันวาคม 2565

การกีฬาแห่งประเทศไทย

8

นายพีระสันต์ ประไกรวัน ผู้ฝึกสอน

นายภูวนันท์ สายกลาง ผู้ฝึกสอน

ด.ช.ทยากร  ดาโสม    

ด.ช.กัณฑ์เอนก  สว่าง 

วอลเลย์บอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีโคตรบูรณ์เกมส์" 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

13-22 ธันวาคม 2565

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566