ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค

  

  หมวดหมู่ : ผลงานและความภาคภูมิใจ
เรื่อง : ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนสีชมพู สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา)
โดย : Edukk01001
เข้าชม : 414
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนสีชมพูศึกษา 


        


ปี พ.ศ.2566 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โนนทันโอเพ่น ครั้งที่ 1
“นครขอนแก่นเกมส์” ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
เหรียญทอง 
เด็กชายพิมไท พิมลา 
เหรียญเงิน                      เด็กชายวรินทร นวลศรี
1. ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
1.1 รางวัลชนะเลิศ  
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
เหรีญเงิน
เด็กหญิงสุพรรษา ไพรอดศรี 
เหรีญทองแดง                          เด็กหญิงศศิวิมล กุเวสา
2. ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
เหรีญทอง                              เด็กชายวรินทร นวลศรี 
เหรีญเงิน                                เด็กชายพิมไท พิมลา
3. ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
3.1 รางวัลชนะเลิศ 
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
เหรียญทองแดง 
เด็กหญิงสุพรรษา ไพรอดศรี 
4. ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
4.1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
นางสาวอารญา  สมใจ 
5. ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
5.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
7 กุมภาพันธ์  2566
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
2
เหรียญเงิน                              เด็กชายวรินทร  นวลศรี 
เหรียญทองแดง                      เด็กชายพิมไท  พิมลา   
การแข่งขันกีฬา KTTC  TABLE TENNIS  JUNIOR  &  
MASTER  CUP   2023  1 st  ประเภทชายเดี่ยว
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4 –  6  มีนาคม  2566
ชมรม KTTC TABLE TENNIS 
 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว

ปี พ.ศ.2565 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นายชุติกร   อุปโคตร
นายวุฒิโชติ  โพธิ์สารราช
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๗  รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค  ๓  
“นครขอนแก่นเกมส์” ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส  
เข้าร่วมการแข่งขัน
2 –  14  พฤษภาคม  2565
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 


ปี พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1
นางสาวภัทรวรรณ  สันโดด
นางสาววรรณเพ็ญ  ไชยพิเดช
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 3
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “พญาแลเกมส์” ณ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน 
ประเภท กีฬาเทเบิลเทนนิส 
1 – 5   กุมภาพันธ์  2565
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน 


ปี พ.ศ. 2563 


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1 เหรียญทองแดง 
นางสาวภัทรวรรณ  สันโดษ  

ารแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ร้อยเอ็ด  
แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั่งที่ ๑ ชิงแชมป์ทั่วประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 2  หญิงเดียว 18 ปี   
10 - 11 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เข้าร่วมการแข่งขัน 


ปี พ.ศ.2562 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ผลงาน ระหว่างวันที่ หน่วนงานที่จัด หมายเหตุ
1
นายธีรภัทร  นวลศรี 
1.การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 
 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 19 - 29 พ.ย 2562
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชาย
19-29 พ.ย. 2562
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2   
 


เหรียญทองแดง   


 เด็กหญิงอารญา  สมใจ 

เหรียญทองแดง       
 
นางสาวภัทรวรรณ  สันโดษ
แข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 
   ประเภทเดี่ยว 
- เหรียญทองแดง  หญิงเดี่ยว 14 ปี 
- เหรียญทองแดง หญิงเดี่ยว 16 ปี 
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เหรียญทอง 

นายธีรภัทร  นวลศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  สันโดษ
   ประเภทคู่ผสม  

  เหรียญทอง 
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เหรียญเงิน 

นายภูวดล  พรานป่า 
นายภูริณัฐ  โภคานิตย์
   ประเภทชายคู่ 

   - เหรียญเงิน  
ชายคู่ 16 ปี 
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 เหรียญเงิน 
นายธีรภัทร  นวลศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  สันโดษ
แข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศประดับประเทศ ครั้งที่  ๓๗   “นครระยะยองเกมส์” 

ประเภทคู่ผสม 

เหรียญเงิน รุ่นอายุ 16 ปี 
5 – 16 ธันวาคม  2562  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผลงานและความภาคภูมิใจ5 อันดับล่าสุด

      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566
      ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น (ด้านดนตรี / กีฬา) 7/มิ.ย./2566

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป