ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่าน Zoom Application ( 2/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก  อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัดอบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่าน Zoom  Application  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563 ( 25/พ.ค./2563 )
    ในวันที่ 25 พฤษภาคม  2563 ดร.พงษ์ศักดิ์     ตั้งวานิชกพงษ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563 ณ  ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
สวมชุดผ้าไทย ( 1/พ.ค./2563 )
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวมชุดผ้าไทย(ผ้าฝ้าย) และหน้ากากอนามัยแบบผ้าไทย  ตามนโยบายโครงการสืบสานผ้าถิ่นไทขอนแก่น ก้าวไกลสู่เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ โดย....พงศกร  ภูมิบุญ
ส่งมอบรถโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ( 24/เม.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นายนำศิลป์  วิเศษ  เป็นตัวแทนส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ  ให้กับโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานโดย...พงศกร  ภูมิบุญ
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( 24/เม.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2563  นายนำศิลป์  วิเศษ  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีบุคลากรสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้การต้อนรับ  ณ  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานโดย... พงศกร  ภูมิบุญ  
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี 2562 ( 23/ส.ค./2562 )
    เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2562  นายก อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์   มอบหมายให้ ผอ.สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดร.เกียรติคุณ  จันแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 11  ประจำปี 2562  ณ โรงแรมเพชรรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
และในเวลา 18.00 น.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ  อปท.ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ  จาก นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ณ บึงพลาญชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

อบรมครูสอนคิด ( 17/พ.ค./2562 )
    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนคิด" ตามแนวทาง Thinking  School โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องูพาน  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  
พิธีเปิดงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2561 ( 4/ธ.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2561  ณ คุ้มวัฒนธรรม  ศาลาผูกเสี่ยว
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร ( 19/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร งานประเพณีผูกเสี่ยว และการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สอบสัมภาษณ์คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก 2561 ( 15/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>