ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุม แนวทางการใช้เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 8/พ.ย./2564 )
    วันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ เป็นประธานการประชุม แนวทางการใช้เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย.....พงศกร   ภูมิบุญ
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง (ธ) ( 8/พ.ย./2564 )
    วันที่ 7 พ.ย 2564 เวลา10.00น. ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ นางสาวจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง (ธ)  โดย....พงศกร    ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น ( 13/ก.ย./2564 )
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายนำศิลป์  วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโครงการโดย ฝ่ายกิจการโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดย...พงศกร    ภูมิบุญ
ร่วมพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564 ( 3/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารมหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย...พงศกร ภูมิบุญ
ร่วมประชุมการจัดห้องเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 21/มิ.ย./2564 )
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายนำศิลป์ วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษาฯ นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศ และ นายปิติพัฒน์ พาบุ หน.ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมการจัดห้องเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามนโยบายการบริหาร จัดการแผนบูรณาการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ( 2/มิ.ย./2564 )
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โดย...พงศกร ภูมิบุญ
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ( 19/พ.ค./2564 )
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย...พงศกร ภูมิบุญ
โครงการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 13/พ.ค./2564 )
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในโครงการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ( 8/เม.ย./2564 )
    เมื่อวันที่  7  เมษายน   เวลา 09..00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  รองนายก อบจ.ขอนแก่น   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ระยะที่ 1  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ( 8/เม.ย./2564 )
    วันที่  5  เมษายน 2564 เวลา  13.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั่งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร  ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>