ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ เเละผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 7/ก.พ./2565 )
    วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น   มอบหมายให้  นายธาดา พรหมสาขา  ณ สกลนคร  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น  เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาฯ  เเละผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น  เเละมอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับความก้าวหน้าในตำเเหน่ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน ( 31/ม.ค./2565 )
    วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทสนามกีฬาอำเภอพระยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ฯ ( 24/ม.ค./2565 )
    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น  มอบหมายให้  นายกิตติชัย  อุทธา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงาน โรงเรียนสอนดนตรีโดยจุดจัดการจังหวัดขอนแก่น ณโรงแรม บายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   โดย....พงศกร  ภูมิบุญ
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ ( 24/ม.ค./2565 )
    วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสุภาวดี  แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายปิติพัฒน์  พาบุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และนางสาวชนินาถ สุวรรณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือและพิจารณาการจัดทำ MOU ในการพัฒนาด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย....พงศกร   ภูมิบุญ  
ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ( 24/ธ.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น  เข้าร่วมประชุม   ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร    ภูมิบุญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GeoGebra กับการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ( 20/ธ.ค./2564 )
    ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GeoGebra กับการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล   โดย...พงศกร    ภูมิบุญ
การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์และถอดบทเรียนห้องเรียนออนไลน์(PLC show&share)โรงเรียนสีชมพูศึกษา ( 20/ธ.ค./2564 )
    18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงศ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์และถอดบทเรียนห้องเรียนออนไลน์(PLC show&share)โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีเสวนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting  โดย...พงศกร   ภูมิบุญ
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ( 16/ธ.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น คณะอนุกรรมการด้านการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย....พงศกร ภูมิบูญ
รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ( 7/ธ.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดอบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับนายเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของ อบจ.ขอนแก่น/โครงการขอนแก่น Geo park/โครงการพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น และโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดน้ำเสียฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย....พงศกร ภูมิบุญ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงกิจการในพุทธศาสนา ( 22/พ.ย./2564 )
    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมาย นายธาดา พรมสาขา ณ รองนายก อบจ.ขอนแก่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดอบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล และ  นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยที่ปรึกษาและเลขานุการประจำคณะอนุกรรมาธิการฯ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงกิจการในพุทธศาสนา โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  โดย...พงศกร    ภูมิบุญ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 -> [จำนวน 132 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>