หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
หัวข้อ : โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
โดย : edukkpao
อ่าน : 1035
พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart  Learning