[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/ม.ค./2562 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
( 1821 / )
    ที่ ขก 51001/ว84 ลว.11ม.ค.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การยกเลิกการการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 1663 / )
    ที่ ขก 51006/ว4841 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( 1988 / )
    ที่ ขก 51006/ว4840 ลว.7 ธ.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาสังเวชนียสถานพร้อมศาลา ( 1877 / )
    ืีที่ ขก 51006/ว3197 ลว.6 พ.ย.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ( 1922 / )
    ที่ ขก 51006/ว2522 ลว.19 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ( 1814 / )
    ที่ ขก 51006/ว2524 ลว.22 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
ซักซ้อมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ครั้งที่ 2) ( 1954 / )
    ที่ ขก 51006/4170 ลว.4 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การจัดทำรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามระเบียบฯข้อ 6) ( 1817 / )
    ที่ ขก 51006/ว4137 ลว.1 ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ย./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1845 / )
    ที่ ขก 51001/ว2642 ลว.19 ก.ย.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ย./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
ผลการประกวดการแข่งขันตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่นฯ ( 1822 / )
    ที่ ขก 51006/ ลว. 28 ส.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>