[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO


  

ชื่อ : นางสาวลักษมี ตุงคุณะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : laksamee.som@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0831489620

ชื่อ : นางสาวนิษฐา ละครชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : nittalaconcin.2518@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0850737197

ชื่อ : นางสาวนภาวรรณ อามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : napawan.ka.mint@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0847856364

ชื่อ : นางสาวกมลชนก มหาชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : barbozza6644@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0829648557

ชื่อ : นายบัญชา สีชาเหง้า
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคมกฤช ฉลวยแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายราชัย โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : maxhonda_92@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0994596661

ชื่อ : นางหอมไก ยิ่งสำราญ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0639262192

ชื่อ : นางณัฐพร ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : sarang2520@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0954200749

ชื่อ : นางสาวนิรมล มูลทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : niramon023202@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0946851537

ชื่อ : นางสาวชนินาถ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : chani.vecp@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0923630841

ชื่อ : นางสาวอริษา ผุยมูลตรี
ตำแหน่ง : นักสันทนาการปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงาน สนามกีฬาอำเภอพระยืน
อีเมล์ : konkheengouw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857497119

ชื่อ : นายนำศิลป์ วิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850129059

ชื่อ : นายกีรติ สระคูพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจินตนา ถาโคตร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกมลพร ดลเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศรีนภา เหล่าชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : nutikna999@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0996145372

ชื่อ : นายศุภชัย จันทร์มณี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0877741257

ชื่อ : นางสาวอาภัสนีย์ บุญหลักคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : ิballlovepon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-301326

ชื่อ : นางวิภาพร พ่วงทิพากร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายกิจการในโรงเรียน
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
4 : ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศฯ
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา