[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม อบจ.ขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
DLIT

STEM KKPAO

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว(ประจำปีการศึกษา2561)ภาคเรียนที่1 ( 1699 / )
    ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ส่งรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1699 / )
    ที่ ขก ว2508 ลว.18 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการระดับปฐมวัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับประถมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 1846 / )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการระดับปฐมวัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับประถมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)กรณีที่ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ( 1900 / )
    แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)กรณีที่ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1781 / )
    การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานฯ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/file/d/10rLDouIf1PPPmqH6yhkZ8R63tQERbJW5/view?usp=sharing
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
ซักซ้อมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ครั้งที่ 2) ( 2136 / )
    ที่ ขก 51006/4170 ลว.4 ต.ค.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ( 2035 / )
    ขอเชิญตัวแทนสถานศึกษาประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ( 1934 / )
    ที่ ขก 51006/4146 ลว.2 ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ต.ค./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การจัดทำรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามระเบียบฯข้อ 6) ( 2005 / )
    ที่ ขก 51006/ว4137 ลว.1 ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ย./2561 : หนังสือเวียนสำนักการศึกษาฯ
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 2037 / )
    ที่ ขก 51001/ว2642 ลว.19 ก.ย.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>