ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ( 7/ธ.ค./2564 )

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดอบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับนายเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของ อบจ.ขอนแก่น/โครงการขอนแก่น Geo park/โครงการพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น และโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดน้ำเสียฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย....พงศกร ภูมิบุญ
  
โดย Edukk01001 (VIEW : 1310)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1337)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1325)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1335)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1306)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1282)
โดย Edukk01001 (VIEW : 1293)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 7 รูปภาพ]
<< 1 >>